LED veřejné osvětlení
     

=

 

 

 

 

Výbojkové osvětlení   LED veřejné osvětlení
70W = 30W
100W = 42W
150W = 70W
250W = 98W
400W = 126W

 

LED veřejné osvětlení

LED veřejné osvětlení

LED veřejné osvětlení

Vyplatí se LED veřejné osvětlení?

Samozřejmě. Veřejné osvětlení stojí obce něco kolem 1% - 3% rozpočtu. Z toho je víc než polovina rozpočtu za energie a zbytek za údržbu. LED veřejné osvětlení značně zredukuje tyto rozpočty. LED svítidla vyprodukují stejné nebo větší množství světla za poloviční cenu oproti výbojkovým svítidlům . LED svítidla také nepotřebují tak častou a náročnou údržbu jako výbojková. Je to dáno tím, že údržba u výbojkových světel se provadí při výměně výbojek, u LED veřejného osvětlení se žádné výbojky nemění, tím pádem jsou vyráběné tak, aby žádnou údržbu nepotřebovaly. Když sečtete všechy tyto skvělé výhody LED veřejného osvětlení, vyjde vám jasný výsledek a to ten, že se opravdu vyplatí.

 

Vydrží svítit LED veřejné osvětlení opravdu 50,000 hodin?

LEDka, jako polovodičová součástka je známa svou neuvěřitelnou výdrží, už jenom tento fakt napovídá, že s výdrží to žádná bída opravdu nebude. Na samotných LEDkách to ale nestojí, zaprvé se životnost LEDek liší podle kvality zpracování a zadruhé LED veřejné osvětlení obsahuje také SMD chip a zdroj, tyto dva komponenty musí být vyrobeny pouze z kvalitních součástek. Dále hraje roli konstrukce a chlazení. Konstrukce musí být pevná a uzavřená, chlazení dobře vyrobené a zkonstruované. Pokud tyto podmínky LED veřejné osvětlení splňuje, vydrží opravdu 50,000 hodin. Pokud si chcete být jistí, že tyto podmínky LED veřejné osvětlení splňuje, navštivte eshop www.ledsviti.cz, který ručí za svoje produkty a garantuje tu nejlepší možnou kvalitu na trhu.

 

Za jak dlouho se LED veřejné osvětlení vyplatí?

Přesvědčte se sami, díky naší kalkulačce se můžete dozvědět, kolik vlastně za LED veřejné osvětlení ušetříte. Stačí zadat tři údaje a to počet kusů, dobu svícení a kolik platíte za kWh.

<kalkulačka>

 

Lze vyměnit zdroj u LED veřejného osvětlení? a jak vymění?

Ano, u LED veřejného osvětlení zdroj vyměnit jde a to velice jednoduše. Výměnu musí provádět však povolané a zkušené osoby. Zdroj se nachází na hřbetu LED osvětlení, Stačí odšroubovat šrouby držíce zdroj, rozmontovat tělo, odpájet výstupy, které vedou k LED panelu od zdroje, napájet výstupy zdroje nového, zavřít tělo a přišroubovat zdroj zpět

 

Jak poznáme kvalitní LED veřejné osvětlení od nekvalitního LED veřejného osvětlení?

Co by mělo určitě LED veřejné osvětlení obsahovat, tak to certifikace LVD, EMC a RHoS. Tělo by mělo být vyrobeno z kvalitních materiálů, které poznáte na dotek. Kvalitně vybroušený kov nikde neřeže, neláme se, celková konstrukce nikde nevrže, neskřípe. Při zapnutí se LED veřejné osvětlení ihned rozsvítí, žádná prodleva, problikávání není přípustné.Zdroj a SMD je vyroben pouze z kvalitních součástek. Toto rozpoznat může být problém, proto byste měli nakupovat pouze od ověřeného prodejce, www.ledsviti.cz garantuje tu nejvyšší možnou kvalitu a garantuje bezproblémový chod LED veřejných osvětlení.

 

Jaký výhody a nevýhody má LED veřejné osvětlení oproti Výbojkové veřejné osvětlení?

Výhody LED veřejného osvětlení jsou:

 

Menší spotřeba energie a nižší provozní náklady na údržbu a servis

 - LED veřejné osvětlení má předpovídatelnou a dlouho životnost, 3-4x delší oproti výbojkám.

 - LED veřejné osvětlení mají skvělé podání barev, které se téměř rovnají dennímu světlu.

 - Shoda s RoHS standardy, neobsahují nebezpečné látky

 - Nevyzařuje UV záření a nepřitahuje hmyz

 - Produkují jen minimum světelného smogu (omezení rušivého světla)

 - Jednodušší stmívání s možností plynulé regulace v plném rozsahu, jedna z výhod, kterou nijak jinak, než veřejným LED osvětlením nedosáhnete

 - Větší bezpečnost, spolehlivost a kvalita (nízká poruchovost)

 

Jedinou výhodou sodíkových a metalhalogenidových výbojek tak zůstává nižší pořizovací cena. Pokud však vezmeme v úvahu vyšší provozní náklady, je to výhoda pouze domnělá. LED veřejné osvětlení může v celkovém součtu snížit náklady až o 60%, investovat do něj se tedy rozhodně vyplatí.

 

Jaké jsou druhy LED veřejného osvětlení?

Na www.ledsviti.cz  najdete LED veřejné osvětlení od 10W do 150W různých designů,  s bílou nebo teple bílou barvou světla . Dělí se na kategorie VOF a designově modernější kategorii VOA, tyto dva typy se od sebe liší pouze designem. Poté záleží na způsobu instalace, nabízíme klasické na jakoukoliv lampu veřejného osvětlení, na výložník nebo na zeď.

 

Potřebuje LED veřejné osvětlení údržbu?

Ano, ale pouze velmi zřídka, oproti výbojkovým veřejným osvětlením téměř žádnou a to díky LED technologii, která sama o sobě je bezúdržbová a bezporuchová. U klasických výbojkových osvětlení, je údržba nutná vždy při výměně výbojky, to u LED veřejného osvětlená nehrozí, jednoduše není potřeba nic měnit, tím pádem není potřeba žádná údržba.

 

Kam můžeme a kam nemůžeme LED veřejné osvětlení  umístit?

LED veřejné osvětlení můžeme umístit na jakékoliv lampy veřejného osvětlení, čili  lampy u silnic, dálnic, cest atd.. Potom na zeď nebo na výložník.

 

Jak si vybrat správné LED veřejné osvětlení

Pokud nevíte, jak si vybrat správné LED veřejné osvětlení, určitě navštivte http://www.ledsviti.cz/Jak-vybrat-LED-verejne-osvetleni 

 

Certifikace LED veřejného osvětlení

 CE-EMC - Elektromagnetická kompatibilita - je schopnost  zařízení  uspokojivě    fungovat  v  elektromagnetickém  prostředí,  aniž  by  samo způsobovalo  nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. Zařízení, přístroj, pevná instalace, sestava zařízení či přístrojů musí být před jejich uvedením na trh posouzena podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb., O technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich   elektromagnetické kompatibility. Shoda výrobku je osvědčována  vydáním  ES  prohlášení  o  shodě  a  opatřením  výrobku označením CE.

 

CE-LVD - Elektrická bezpečnost – Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice Rady 2006/95/ES) a bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek. Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení nízkého napětí (dále jen "elektrické zařízení") považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Posouzení shody s požadavky uvedenými v § 2 odst. 1 NV 17/2003 Sb. probíhá  postupem vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a výrobce nebo zplnomocněný zástupce je opatří označením CE a vydá ES prohlášení o shodě. Účast notifikované osoby není nezbytná.

 

CE-RoHS - Odpady - Odpady jsou regulovanou oblastí podle zákona č.  185/2001 Sb., O odpadech v platném znění. Odpadové materiály jsou hodnoceny, analyzovány, kategorizovány tak, aby nakládání s nimi nevedlo k trvalému poškozování environmentálních zájmů. S regulací toxicity odpadů souvisí také směrnice RoHS, která stanovuje pravidla pro omezování používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které jsou potenciálním odpadem.

 

LED veřejného osvětlení ve zkratkách:

LED veřejné osvětlení se těší čím dál větší a větší oblibě a to díky světelnému výstupu, podání barev a spolehlivosti. LED veřejná osvětlení mají  bezúdržbový provoz a  nevyzařují ztrátové teplo. Není potřeba žádná výměna výbojek, zářivek ani nic podobného. Světelný tok je usměrněný a tím pádem nevznikají žádné světelné ztráty.

Malá spotřeba elektrické energie - LED veřejné osvětlení je od 40% - 80% úspornější, než klasické výbojkové lampy. LED veřejné osvětlení je tedy 7X účinnější.

Vysoká svítivost za zlomek energie - LED veřejné osvětlení může nahradit osvětlení s vyšším výkonem. Je to dáno tím, že LED osvětlení má vyšší svítivost při malých výkonech. LED osvětlení s výkonem 30W může nahradit veřejné osvětlení s výkonem 80W. Díky usměrněnému světlu LED veřejného osvětlení, osvětlí přesně to co je potřeba, takže se můžete těšit velké účinnosti.

Dlouhá životnost - LED veřejné osvětlení vydrží až 50,000 hodin, díky vysoké kvalitě daných součástek a samotných LED modulů se můžete spolehnout na velmi vysokou životnost.

Skvělá operativní charakteristika - LED veřejné osvětlení pracuje v nízkých teplotách, proto jim nízké teploty nevadí a nejsou citlivé na změny teploty. Tato vlastnost je dělá bezpečné a velice účinné v mrazech. LED svítidla jsou také imunní vůči otřesům, jsou tedy vhodné k aplikaci např. Na mosty.

Přírodní světelné spektrum - LED veřejné osvětlení má zářivé přírodní spektrum barev, velice připomíná denní světlo.

Jednoduše ovladatelné - LED veřejné osvětlení skvěle komunikuje s inteligentními systémy, při lehké modifikaci se dají stmívat nebo vypínat na dálku pomocí ovladače.

 

Jak je LED veřejný reflektor vyroben?

LED veřejné osvětlení je vyrobené z velice kvalitních materiálů a součástek. Výrobky podstupují velice přísnou vstupní a výstupní kontrolu. Tělo je vyrobené z velice kvalitní slitiny, nejen, že je odolná vůči otřesům a veškerým přírodním vlivům, ale také chladí celé svítidlo. Zdroj je vyroben z kvalitních a značkových součástek. Celá výroba LED veřejného osvětlení je konstruována tak, aby výrobek vydržel opravdu vše, měl správnou funkčnost a opravdu vydržel svítit 50,000 hodin.

 

 

 Více LED veřejných osvětlení